Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Formularë

За повеќе додатни информации околу уплатата, рокот, таксата и контакти со одговорните лица, одберете соодветно барање:

 


 

Истечени обрасци вон сила