Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Denoncim i mbrojtur i brendshëm

Denoncim i mbrojtur i brendshëm – Mbrojtja e sinjalizuesve

Në përputhje me nenin 2, paragrafi (1) dhe nenin 3 të Rregullores për mbrojtjen e denoncimit të brendshëm në institucionet e sektorit publik, si i autorizuar për pranimin e denoncimeve të dorëzuara për shkak të denoncimit të brendshëm dhe të jashtëm të mbrojtur në Agjencinë e Ushqimit dhe të Veterinarisë emërohet:

Bojana Petrovska - Këshilltar i punëve normative-juridike (u.d. drejtues i Njësisë së punëve juridike)

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Bul. III Makedonska brigada, br. 20, 1000 Skopje
e-mail: bpetrovska@fva.gov.mk
tel: +389 70 409262