Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Njoftime

Rreth AUV - Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

01.01.2019

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) është një organ i pavarur i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e sigurisë së ushqimit dhe ushqimit të kafshëve, zbatimin, kontrollin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e aktiviteteve veterinare në terren mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, mirëqenien e tyre, shëndetin publik veterinar, si dhe kontrollin e referencës kombëtare dhe laboratorëve të autorizuar që ofrojnë mbështetje adekuate për nevojat e Agjencisë.