Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Барање за воведување во евиденција на оператор со храна за примарно производство

  • 43.1 Барање за воведување во евиденција на оператор со храна за примарно производство [врска]
  • 43.2 Потребна документација [врска]
  • 43.3 Пријава за промена на активностите, просториите или престанок на работа на објект и оператор со храна (се однесува на веќе евидентираните објекти и оператори со храна) [врска]
  • 43.4 Потребна документација [врска]

 

 

Одговорни лица: Подрачна единица на Агенција за храна и ветеринарство