Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Барање за издавање на одобрение за ставање во промет на производ од групата храна и соостојки на храна произведени со иновирана технологија

ПРЕВЗЕМАЊЕ СОДРЖИНИ

Содржината од документите на нашиот Google-Drive-Share можете да ја отворите и едитирате доколку имате инсталирано соодветен Google-Drive-Docs-Plugin, или да ја превземете доколку кликнете на иконата за превземање, или доколку одите во менито File > Download и одберете во кој формат да го превземете документот.

Повеќе информации на Google Drive Download Help

12. Барање за издавање на одобрение за ставање во промет на производ од групата храна и соостојки на храна произведени со иновирана технологија

-Уплатница ( 1)

Уплатница (2)

Такса - 10.000,00/50,00 денари 

Одговорно лице:

Прим. Д-р Ленче Јовановска
Раководител на Сектор во Сектор за нови прехранбени технологии
email: ljovanovska@fva.gov.mk
тел: 070 409 349

Д-р Катерина Геразова-Ефремова
в.д. Раководител на одделение за храна произведена со иновирани технологии, храна третирана со јонизирачко зрачење и други видови храна
email: kgefremova@fva.gov.mk
тел: 070 409 452

Фазлија Мустафи
Виш соработник во Сектор за нови прехранбени технологии
email: fmustafi@fva.gov.mk
тел: 075 318 318