Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Регистрација на објект и оператор со храна за примарнo производство и преработка на примарни производи од животинско потекло

ПРЕВЗЕМАЊЕ СОДРЖИНИ

Содржината од документите на нашиот Google-Drive-Share можете да ја отворите и едитирате доколку имате инсталирано соодветен Google-Drive-Docs-Plugin, или да ја превземете доколку кликнете на иконата за превземање, или доколку одите во менито File > Download и одберете во кој формат да го превземете документот.

Повеќе информации на Google Drive Download Help

  • 42.1 Барање за регистрација на објект и оператор со храна за примарнo производство и преработка на примарни производи од животинско потекло [врска]
  • 42.2 Потребна документација [врска]
  • 42.3 Пријава за промена на активностите, просториите или престанок на работа на објект и оператор со храна (се однесува на веќе регистрираните објекти и оператори со храна) [врска]
  • 42.4 Потребна документација [врска]

 

 

Одговорни лица: Подрачна единица на Агенција за храна и ветеринарство