Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Raporte vjetore

Raporte vjetore për punën e Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë

 • Raport vjetor – narrativ 2022 [lidhje]
 • Raport vjetor – narrativ 2021 [lidhje]
 • Raport vjetor – tabelar 2021 [lidhje]
 • Raport vjetor – narrativ 2020 [lidhje]
 • Raport vjetor – tabelar 2020 [lidhje]
 • Raport vjetor 2019 [lidhje]
 • Raport vjetor 2018 [lidhje]
 • Raport vjetor 2018 [lidhje]
 • Raport vjetor 2017 [lidhje]
 • Raport vjetor 2016 [lidhje]
 • Raport vjetor 2015 [lidhje]
 • Raport vjetor 2014 [lidhje]
 • Raport vjetor 2012 [lidhje]
 • Raport vjetor 2011 [lidhje]

 

 

Raporte mujore për punën e Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë

 • Raport gjashtëmujor korrik-dhjetor 2023 [lidhje]
 • Raport gjashtëmujor janar-qershor 2023 [lidhje]
 • Raport gjashtëmujor janar-qershor 2021 [lidhje]
 • Raport gjashtëmujor korrik-dhjetor 2021 [lidhje]

 

 

Raporte javore për punën e Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë

 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори  08-12.07.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори  01-05.07.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори  24-28.06.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори  17-21.06.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори  10-14.06.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори  27-31.05.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори  20-24.05.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори  06-10.05.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори  13-17.05.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори  29.04-03.05.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 22-26.04.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 15-19.04.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 01-05.04.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 25-29.03.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 18-23.03.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 11-15.03.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 04-08.03.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 26.02-01.03.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 12-15.02.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 05-09.02.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 22-26.01.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 29.01-02.02.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 15-19.01.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 08-12.01.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 02-06.01.2024 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 25-29.12.2023 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 11-15.12.2023 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 04-08.12.2023 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 20-24.11.2023 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 13-17.11.2023 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 6-10.11.2023 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори - 08.11.2023 [lidhje]
 • Raporte javore - Регистар на извршени инспекциски надзори 30.10 - 03.11.2023 [lidhje]