Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Sektori i teknologjive të reja ushqimore

Sektori i teknologjive të reja ushqimore është kompetent për krijimin e politikës dhe legjislativit që lidhet me ushqimin dhe përbërësit e ushqimit të prodhuar me teknologjitë inovative, ushqimin e trajtuar me rrezatim të jonizuar, ushqimin i cili përmban ose është i përbërë prej organizmave të modifikuara gjenetikisht, si dhe në lidhje me ujin mineral natyral, ujin burimor, dhe ujin tjetër të paketuar.

Sektori zbaton këto procedura të miratimit të produkteve të këtyre kategorive para se të hidhen në tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shkak të specifikës së tyre dhe ndikimit në shëndetin e njerëzve:

  • Procedura e miratimit të ushqimit dhe përbërësit e ushqimit të prodhuar me teknologji inovative
  • Procedura e lejeve të ujërave minerale natyrore, ujërave burimore dhe ujërave të tjera të paketuara 

 

Në kuadër të Sektorit të teknologjive të reja ushqimore funksionojnë dy njësi:

 

Më shumë informata për kategoritë e veçanta të ushqimit në kompetencë të Sektorit të teknologjive të reja ushqimore dhe për procedurën e miratimit të tyre mund të merret në këto vjegëza: