Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Nëpunës për të rinjtë

Në përputhje me nenin 23 të Ligjit të Pjesëmarrjes së të Rinjve dhe të Politikave Rinore, për emërimin e një përgjegjësi për punë në Zyrën për të rinjtë, për koordinimin, zbatimin dhe ndjekjen e çështjeve të interesit për të rinjtë në fushëveprimin e kompetencave të institucionit, Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë, si nëpunës për të rinjtë emëron:

Sanja Belinska - me  titull Këshilltar i materialeve dhe i produkteve në kontakt me ushqimin, në Njësinë e materialeve dhe të produkteve në kontakt me ushqimin – Sektori i ushqimit me prejardhje joshtazore

Е-mail: sbelinska@fva.gov.mk

tel: +389 78 447829