Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Prokurime publike

Procedura të brendshme për prokurime publike dhe për mbikëqyrje financiare të kontratave

 

Informata aktuale për prokurime publike me të dhënat e BPP-së

 

 


Plane vjetore për prokurime publike dhe ndryshime të tyre

2024

 • Plan vjetor i prokurimeve publike 2024 [lidhje]

 

2023

 • Plan vjetor i prokurimeve publike 2023 [lidhje]

 


2022

 • Plan vjetor i prokurimeve publike 2022 [lidhje]
 • Ndryshim i parë i Planit vjetor për prokurime publike 2022 [lidhje]
 • Ndryshim i dytë i Planit vjetor për prokurime publike 2022 [lidhje]
 • Ndryshim i tretë i Planit vjetor për prokurime publike 2022 [lidhje]
 • Ndryshim i katërt i Planit vjetor për prokurime publike 2022 [lidhje]
 • Ndryshim i pestë i Planit vjetor për prokurime publike 2022 [lidhje]

 


2021

 • Plan vjetor i prokurimeve publike 2021 [lidhje]
 • Ndryshim i Planit vjetor për prokurime publike 2021 [lidhje]


  

2020 

 • Plan vjetor i prokurimeve publike 2020 [lidhje]
 • Ndryshim i parë i Planit vjetor për prokurime publike 2020 [lidhje]
 • Ndryshim i dytë i Planit vjetor për prokurime publike 2020 [lidhje]
 • Ndryshim i tretë i Planit vjetor për prokurime publike 2020 [lidhje]


  

2019

 • Plan vjetor i prokurimeve publike 2019 [lidhje]
 • Ndryshim i parë i Planit vjetor për prokurime publike 2019 [lidhje]
 • Plan vjetor i përshtatur për prokurime publike 2019 [lidhje]
 • Ndryshim i dytë i Planit vjetor për prokurime publike 2019 [lidhje]
 • Ndryshim i tretë i Planit vjetor për prokurime publike 2019 [lidhje]


  

2018

 • Plan vjetor i prokurimeve publike 2018 [lidhje]
 • Ndryshim i parë i Planit vjetor për prokurime publike 2018 [lidhje]
 • Ndryshim i dytë i Planit vjetor për prokurime publike 2018 [lidhje]


  

2017

 • Plan vjetor i prokurimeve publike 2017 [lidhje]
 • Ndryshim i parë i Planit vjetor për prokurime publike 2017 [lidhje]