Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

E-buletini

Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë dhe Organizata e Konsumatorëve të Maqedonisë botojnë buletinin elektronik “Konsumatorët dhe ushqimi”.

E-Buletini 01

Numri i parë i e-buletinit “Konsumatorët dhe ushqimi” përmban informata për kujdesin që duhet të kenë konsumatorët kur blejnë ushqimin, ndërsa vështrim të veçantë u është dhënë temave “Prej nga vjen ushqimi im”,  “Profili ushqyes”, “Lidhshmëria e ushqimit me shëndetin publik dhe mundësitë për int

E-Buletini 02

Në e-buletinin e dytë “Konsumatorët dhe ushqimi” mund të lexoni gjithçka për shenjimin e ushqimit organik, vlerën e jodit në ushqim, ardhmërinë e djathërave tradicionale.

E-Buletini 03

Në e-buletinin e tretë “Konsumatorët dhe ushqimi” mund të lexoni më shumë këshilla për përdorimin e produkteve në ushqim: “Këshilla – të mbrohemi nga helmimi me ushqim”, “Akrilamid në ushqim”, “Hirra – Burimi juaj i proteinave”, “Sa kushton trashësia”, “Transyndyrat në ushqimin dhe në ....”

E-Buletini 04

Në e-buletinin e katërt “Konsumatorët dhe ushqimi” mund të lexoni më shumë për angazhimet e shoqatave të konsumatorëve për mospërdorimin e personazheve vizatimore në marketingun e ushqimit të pashëndetshëm, për rreziqet akute shëndetësore të konsumatorëve, ballafaqimin me marketingun e ushqimit t

E-Buletini 05

Në numrin e pestë të e-buletinit të konsumatorëve mund të lexoni gjithçka për ushqimin në verë, për vlerën biologjike dhe ushqyese të frutave, çfarë është listerioza dhe çka duhet të dini për të?

E-Buletini 06

Numri i gjashtë i e-buletinit të konsumatorëve jep përgjigje pyetjes ku mund të gjeni produkte organike në Maqedoni, çfarë të zgjidhni: gjalpë ose margarinë, si të dimë çfarë dhe sa hamë?

E-Buletini 07

Si të ushqehemi në vjeshtë, përgatitni xhem shtëpiak me receta të sigurta, cilat janë dietat e famshme dhe a ka standarde të dyfishta të produkteve në tregun europian?

E-Buletini 08

Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë dhe Organizata e Konsumatorëve të Maqedonisë e botuan buletinin e tetë elektronik për konsumatorët dhe ushqimin.

E-Buletini 09-10

Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë dhe Organizata e Konsumatorëve të Maqedonisë botuan dy numra të buletinit elektronik për konsumatorët dhe ushqimin.