Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Shpalljet

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

Јавен оглас за вработување на неопределено време 07/2024

Одлуки за избор

 

Јавен оглас за вработување на неопределено време 390/2023

Одлуки за избор

 

Одлуки за неизбор

 

Јавен оглас за вработување на определено време до 31.12.2023 - 1/2023

Одлуки за избор

 

Јавен оглас за вработување на неопределено време 1/2023

Одлуки за избор

 

Одлуки за неизбор

 

 

 

- - - 2022 - - -


Јавен оглас за вработување 1/2022

Одлуки

 

- - - 2021 - - -


Јавен оглас за избор на кандидат за административен службеник

Оглас број: 625/2021
Оглас дата: 
Оглас состојба: Завршен

Одлуки по оглас

 

Оглас за вработување 5/2021

 

Оглас за вработување 4/2021

 

Оглас за вработување 3/2021

 

Оглас за вработување 2/2021

 

Оглас за вработување 1/2021

 

 

- - - 2020 - - - 


Оглас за вработување 293/2020

 

Оглас за вработување - Агенција за администрација 235/2020

 

Оглас за вработување 202/2020

 

Оглас за вработување 102/2020

 

Оглас за вработување 101/2020

Одлуки по оглас за вработување бр 101/2020 (10.11.2020)

 

Оглас за вработување 99/2020

Одлуки по оглас за вработување бр 99/2020 (03.11.2020)

 

 

 

 

 


Јавни огласи за продажба

 


Општи јавни огласи

 

Јавен повик 1/2023

Јавен повик 1/2023 за вршење на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните

Документи

 

 

Јавен повик 1/2022

Јавен повик 1/2022 за вршење на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните

Документи

 

 

 

Јавен повик 02/2021 за назначување на референтна лабораторија за вршење на лабораториски испитувања и дијагностика од областа на здравствена заштита на животните

Оглас број: 02/2021
Оглас дата: 

Оглас рок: 
Оглас состојба: Завршен

Документи

 

 

 

Соопштение за покажување на интерес за именување на членови на Комисијата за заштита и благосостојба на животните

Оглас состојба: ЗАВРШЕН

 

 

Јавен повик Бр.1/2021

 

 

Јавен повик Бр.1/2020

 

 

Јавен повик Бр.1/2019

 

 

Јавен повик;