Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Барање за издавање на одобрение за нус производи од животинско потекло

ПРЕВЗЕМАЊЕ СОДРЖИНИ

Содржината од документите на нашиот Google-Drive-Share можете да ја отворите и едитирате доколку имате инсталирано соодветен Google-Drive-Docs-Plugin, или да ја превземете доколку кликнете на иконата за превземање, или доколку одите во менито File > Download и одберете во кој формат да го превземете документот.

Повеќе информации на Google Drive Download Help

20. Барање за издавање на одобрение за нус производи од животинско потекло

-Уплатница (1)

-Уплатница (2)

 

Рок за постапување – 30 дена 

Такса - 400,00/22.000денари

 

Одговорно лице: Наташа Антовска

e-mail: nantovska@fva.gov.mk

 

НАТАША АНТОВСКА ДВМ

в.д Раководител на Одделение со нус производи од животинско потекло

Сектор за ветеринарно јавно здравство