Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Bagazhi personal

Пратките со производи од животинско потекло кои се дел од личниот багаж на патниците и не се во согласност со правните акти наведени подолу се запленуваат и безбедно се уништуваат.

Со цел спроведување на правилата за внесување на производи од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците, Агенцијата за храна и ветеринарство постави известувања преку постери поставени на сите гранични премини на влез во Република Северна Македонија.

Како што е пропишано во европското законодавство, така и во нашата земја надлежноста за контрола на личниот багаж на патниците ја има Царинската Управа на РСМ. 

Патниците кои влегуваат на територијата на Република Северна Македонија задолжително треба да го пријават и предадат личниот багаж кој содржи месо, млеко и други производи од животинско потекло на царинскиот службеник, со што ќе обезбедат поголема сигурност и здравствена заштита на животните и јавното здравје!


Личен Багаж - Флаер