Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за проценка на ризик

Одделението за проценка на ризик врз основа на базата на податоци од земените мостри прави проценка на ризик за поодделни видови на храна или причинители како и изработува едукативни лифлети со информации за потрошувачите за поодделни видови на храна и лоцирани ризици како и информации и упатства за инспекторите.

Одделението изработува извештаи од направена проценка на ризик на небезбедни прехранбени производи и предмети и материјали што доаѓаат во контакт со храна, од анализирана база на податоци на примероци на небезбедна храна и предмети и материјали што доаѓаат во контакт со храната. Исто така изработува лифлети на обработени текстови на направена проценка на ризик од прехранбени производи од страна на ЕФСА.

 

Проценка на ризици - 2024 година

Безбедна храна кај болни со малигни заболувања

Протеини - стручен текст објавен во Фармацевтскиот информатор број 63, април 2024, при Фармацевтската Комора на РСМ

Научна ревија за здравствена проценка на ризик по здравјето на луѓето од микотоксини (афлатоксини, охратоксин, трихотецени, дезоксиниваленол, зеараленон) со фокус на нивната генотоксичност и карциногеност и преглед на RASFF нотификациите

Здравствена проценка на ризик од диететскиот внес на фитостероли, ефектите по липидниот профил и поврзаноста со кардиоваскуларни заболувања и фитостеролемија

Здравствена проценка на ризик од жива и олово во храна по човековото здравје

Здравствена проценка на ризик по човековото здравје од омега 3 полинезаситени масни киселини (PUFA)

Интернационален курс за побезбедна храна (17-19 Mарт 2022): 4-ти BvL/MRI Курс за безбедна храна, автентичност на храна и управување на ризик

Здравствена проценка на ризик и здравствена безбедност на аспартамот (адитив присутен во храната - Е 951)

ЕФСА научно мислење за зеленото киви (lat. actinidia deliciosa var. hayward) и одржувањето на нормалната дефекација и примената со FODMAP's во диететски третман на запек кaj синдром на иритабилно црево (IBS)

Здравствена безбедност со проценка на ризик од диететска експозиција на катехини присутни во зелен чај

Проценка на ризик од Listeria monocytogenes во храна готова за јадење (Ready-To-Eat/RTE Food)

Здравствена проценка на ризик и безбедност од диететска експозиција на енергетски пијалоци

Здравствена проценка на ризик за безбедноста по човековото здравје од чија семиња (salvia hispanica l.) и мелени чија семиња како состојка на храната

Здравствени информации со здравствена проценка на FODMAPs или ферментирачки олигосахариди, дисахариди, моносахариди и полиоли во диетите кај воспалителните цревни болести – IBD и аnorexia nervosa

Здравствена проценка на ризик од ефекти на ГМО храната по човековото здравје со важечката ЕУ и национална легислатива и начин на авторизација

Терористички закани преку храната

Здравствена проценка на ризик од олигосахариди во хуманото млеко (HMOs) со акцент на 2'fl (2' Фукозил лактоза)

Проценка на здравствен ризик од алое вера во додатоци за храна и како новел состојка

Здравствена проценка на ризик од диететска експозиција на BCAA (Branch-Chained Amino Acids - Aминокиселини со разгранет синџир)

Здравствена проценка на ризик од креатин монохидрат во додатоци за храна и храна за спортисти

Здравствена проценка на ризик од Tribulus Terestris во додатоци на исхрана и храна за спортисти, ефектот врз тестостеронската секреција со последичните биохемиски, (пато-) физиолошки, токсиколошки и клиничко-патолошки сотојби/заболувања при Aбузус и AASs

Проценка на ризик и труења со храна во Република Северна Македонија (PPT -  слајдови 2018)

Нутритивна проценка на ризик - PPT слајдови (2018)

Здравствена проценка на ризик од диететска експозиција на конјугирана линолеична киселина (CLA), поврзаноста со физичките перформанси, телесната маса и дебелината (обезноста), дислипидемијата, кардиоваскуларните и други интернистички заболувања

Проценка на ризик од хемиски контаминенти - Mоделирање

Ревијален сеопфатен научен извештај во однос на здравствена проценка на ризик по човековото здравје преку диететска експозиција на арсен и соединенија на арсен

Здравствена проценка на ризик од  диететска експозиција на глутен преку храна кај лица со глутен сензитивна ентеропатија – целијачна спруе (целијакија)

 

Проценка на ризици - 2021 година:

Алкалоиди на опиум во афионово семе

 

Јод и јодирање на сол

 

Канабидиол

 

Нутритивна проценка Тиамин

 

Проценка на безбедноста на стиренот и неговата примена во пластичните материјали9 и предмети што доаѓаат во контакт со храна

 

ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ОД CAMPYLOBACTER SPP

 

Проценка на ризик од L-карнитин 

 

Проценка на ризик од фуран и метилфурани во храна 

 

ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ОД ХИСТАМИН ВО РИБА И ХИСТАМИНСКО ТРУЕЊЕ СО РИБА 

 

Појава и распространување на Авијарна Инфлуенца на територијата на Република Северна Македонија

 

 

Проценка на ризици - 2020 година:

 Проценка на безбедноста и дијагностика на Тrichinella во месо 

 

EFSA Научно мислење, Опасности по благосостојбата на свињите при колење и преземање мерки

 

 

Проценка на ризици - 2019 година:

Брза проценка на ризик - Африканска чума кај свињи со дополнителен прашалник

 

Анализи на податоци - Бруцелоза - период од 2008 до 2018 година

 

Безбедност на медот, анализа на податоците од РАСФФ Систем - период од 1999 до 2019 година

 

Анализа на мостри позитивни во однос на микробиолошките критериуми и хемиски контаминенти со категоризација на прехрамбени производи по ризик - период 2018 година

 

Антракс

 

Болест на чвореста кожа

 

Здравствена безбедност од употребата на глутамат (Мононатриум глутамат) во храната

 

Здравствена безбедност од натриум бензоат во храната

 

Здравствена информација за кофеин

 

Проценка на поединечните состојки на енергетските пијалоци

 

Перфлуороалкилирачки супстанци (ПФАС) во храната

 

Салмонелози

 

Мерки за заштита против комарци и веројатност за влез, изложеност и потенцијални фактори на ризик во случај на појава на Западно нилска треска

План во случај на непредвидливи околности за повлекување и отповикување на прехрамбени производи