Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Службеник за млади

Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики за назначување на лице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашање од интерес за младите во делокругот на надлежностите на институцијата, Агенцијата за храна и ветеринарство како службеник за млади го назначува лицето:

Сaња Белинска - со звање Советник за материјали и производи  во контакт со храна, во Одделение за материјали  и производи  во контакт со храна -  Сектор за храна од неживотинско потекло,.

Е-mail: sbelinska@fva.gov.mk

Контакт телефон: +389 78 447829