Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Јавни набавки

Интерни процедури за јавни набавки и за финансиско следење на договорите

 

Тековни информации за јавни набавки со податоци од БЈН

 

 


Годишни планови за јавни набавки и нивни измени

2024 година

 • Годишен план за јавни набавки 2024 [врска]

 

2023 година

 • Годишен план за јавни набавки 2023 [врска]

 


2022 година

 • Годишен план за јавни набавки 2022 [врска]
 • Прва измена на годишен план за јавни набавки 2022 [врска]
 • Втора измена на годишен план за јавни набавки 2022 [врска]
 • Трета измена на годишен план за јавни набавки 2022 [врска]
 • Четврта измена на годишен план за јавни набавки 2022 [врска]
 • Петта измена на годишен план за јавни набавки 2022 [врска]

 


2021 година

 • Годишен план за јавни набавки 2021 [врска]
 • Измена на годишен план за јавни набавки 2021 [врска]


  

2020 година

 • Годишен план за јавни набавки 2020 [врска]
 • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2020 [врска]
 • Втора измена на Годишен план за јавни набавки 2020 [врска]
 • Трета измена на Годишен план за јавни набавки 2020 [врска]


  

2019 година

 • Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]
 • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]
 • Прилагоден годишен план за јавни набавки за 2019 [врска]
 • Втора измена на Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]
 • Трета измена на Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]


  

2018 година

 • Годишен план за јавни набавки 2018 [врска]
 • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2018 [врска]
 • Втора измена на Годишен план за јавни набавки 2018 [врска]


  

2017 година

 • Годишен план за јавни набавки 2017 [врска]
 • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2017 [врска]