Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Годишни извештаи

Годишни извештаи за работата на Агенција за храна и ветеринарство

 • Годишен извештај 2022 год наративен [врска]
 • Годишен извештај 2021 год наративен [врска]
 • Годишен извештај 2021 год табеларен [врска]
 • Годишен извештај за 2020 год. - наративен [врска]
 • Годишен извештај за 2020 год. - табеларен [врска]
 • Годишен извештај за 2019 год.[врска]
 • Годишен извештај за 2018 год.[врска]
 • Годишен извештај за 2018 год.[врска]
 • Годишен извештај за 2017 год.[врска]
 • Годишен извештај за 2016 год.[врска]
 • Годишен извештај за 2015 год.[врска]
 • Годишен извештај за 2014 год.[врска]
 • Годишен извештај за 2012 год.[врска]
 • Годишен извештај за 2011 год.[врска]

 

 

Месечни извештаи за работата на Агенција за храна и ветеринарство

 • Шестмесечен извештај 2023 год Јули-Декември [врска]
 • Шестмесечен извештај 2023 год Јануари-Јуни [врска]
 • Шестмесечен извештај 2021 год Јануари-Јуни [врска]
 • Шестмесечен извештај 2021 год Јули-Декември [врска]

 

 

Неделни извештаи за работата на Агенција за храна и ветеринарство

 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори  29.04-03.05.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 22-26.04.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 15-19.04.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 01-05.04.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 25-29.03.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 18-23.03.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 11-15.03.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 04-08.03.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 26.02-01.03.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 12-15.02.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 05-09.02.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 22-26.01.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 29.01-02.02.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 15-19.01.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 08-12.01.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 02-06.01.2024 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 25-29.12.2023 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 11-15.12.2023 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 04-08.12.2023 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 20-24.11.2023 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 13-17.11.2023 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 6-10.11.2023 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори - 08.11.2023 [врска]
 • Неделен извештај - Регистар на извршени инспекциски надзори 30.10 - 03.11.2023 [врска]