Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Повлекување небезбеден производ – БИО КАКАО во прав 200 гр

14.02.2024
Повлекување небезбеден производ – БИО КАКАО

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека се повлекува небезбеден производ – БИО КАКАО во прав 200 гр, поради присуство на кадмиум над дозволените количини. 

 

 

 

 

 

 

Сериски број/лот: 23326
Датум на производство: 23.08.2023
Рок на употреба: 22.05.2025
Произведено во Холандија
Увезено од Смарт Органик Бугарија
Увозник во РСМ ТИНЕКС – МТ ДООЕЛ Скопје 
Оператор со хрaна: ДТГУ ТИНЕКС- МТ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје 

Увезениот производ НЕ Е пуштен во продажба и дистрибуиран до крајните потрошувачи. 

 

Повлекување небезбедно какао

 

Повлекување небезбедно какао
Ознаки
Категорија