Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
ADC-FSS

Нови перспективи за јонизирачкото зрачење на храната и во Република Северна Македонија

27.02.2018
“За прв пат оваа година Агенцијата за храна и ветеринарство ќе врши задолжителни испитувања на тоа дали и која храна во Република Северна Македонија е третирана со јонизирачко зрачење, како една од технологиите за продолжување на рокот на производите, која според законските прописи во Република Северна Македонија задолжително треба да биде означено. Почнати се контролите за чаевите и зачините, од домашно производство и од увоз. Ова се дел од обврските кон Европската унија од Поглавјето 12, кои се однесуваат на прашањата дали во Република Северна Македонија има капацитети за јонизирачко зрачење на храната и дали се вршат контроли од овој тип.

ТАIEX работилница за регистрација и одобрување на објекти и оператори со храна за животни

26.02.2018
Презентација на законските барања и услови за регистрација и одобрување на објекти и оператори со храна за животни, со јасна дистинкција кој е предмет на процесот на регистрација, а кој на процес на одобрување, е темата на работилницата“Регистрација и одобрување на операторите со храна за животни”, која денес и утре во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и инструментот за претпристапна помош на Европската Комисија – TAIEX, се одржува во Скопје. На работилницата учествуваат претставници од Агенција од Секторот за ветеринарно јавно здравје, Секторот за инспекциски надзор и официјални ветеринари.

ЕФСА подготви извештај за болеста Чвореста кожа

23.02.2018
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) преку својата мрежа на фокални точки проследи информација за објавен научен извештај: “Болест на чвореста кожа – II. Собирање податоци и анализа” изготвен од страна на експерти од ЕФСА.

Повеќе да се инвестира во истражувања на безбедноста на храната

23.02.2018
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) преку својата мрежа на фокални точки проследи информација за објавенa заедничка изјава на ЕФСА и Советодавниот форум на ЕФСА по повод одржувањето на првото Собрание за истражување на проценка на ризик.

AХВ спроведува засилени инспекциски контроли во месарниците

23.02.2018
Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува засилени инспекциски контроли во месарниците во земјава. Од декември досега, официјалните инспектори ги исконтролираа условите за производство, чување и трговија со месо и производи и подготовки од месо во 398 месарници.
Со контролите констатирани се недоследности кои се однесуваат на нехигиена во објектите, неспроведени мерки за дезинфекција и дезинсекција, неправилно декларирање на месото, непоседување на комерцијален документ за пратка месо.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео
IPA