Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

December 2013

TAIEX

TAIEX është instrument i ndihmës teknike dhe i këmbimit të informacioneve të menaxhuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Zgjerimit e Komisionit Europian. TAIEX-i mbështet vendet partnere në raport me aderimin, implementimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së. TAIEX-i vendos kritere të larta dhe ofron ndihmë gjatë zbatimit të profesionalizmit përkatës për të zgjidhur problemet në një periudhë të shkurtër kohore.