Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
ADC-FSS

Кралското здружение за заштита на животните од суровост од Велика Британија одржа обука за спроведување на тестот за социјализација на кучиња

21.02.2018
Директорот на Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов, денес оствари работен состанок со Александра Хамонд Симан, експерт за благосостојба на животните од регионалната канцеларија на Кралското здружение за заштита на животните од суровост од Велика Британија во Хрватска. На состанокот беа објаснети основите на обуката за социјализација на кучињата за која се одржува неделава, а прецизирани беа и деталите за продолжување на соработката на Агенцијата со ова здружение.

Безбедноста на храната почнува на фармите, идентификацијата и регистрацијата на животните клучна алатка

20.02.2018
Во полн ек се активностите кои ги спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство за добивање на дозвола за извоз на свежо свинско месо на европскиот пазар. Оваа и идната година акцент ќе се стави на зајакнување на биосигурносните мерки на фармите, а од 2020 година, како што информираше денес директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов на дводневната работилница за унапредување на системот за идентификација и регистрација на свињите која се одржува поддршка од инструментот за претпристапна помош на Европската Комисија – TAIEX.

TAIEX работилница за унапредување на системот за идентификација и регистрација на свињи

19.02.2018
“Подигнување на јавната свест на одгледувачите на свињи за важноста од комплетна функционалност на системот за идентификација и регистрација на свињи преку почитување на законските и подзаконските акти кои ја уредуваат оваа материја се основа за негово и унапредување на оваа сточарска гранка, како база за креирање на идни политики кои Република Северна Македонија ќе ја позиционираат од земја увозник, на земја извозник на свежо месо на европскиот и светскиот пазар. Исклучително важно е во овој систем да бидат интегрирани сите одгледувачи на овој тип животни, односно дури и оние кои одгледуваат само едно животно, за да може да се воспостави поголема контрола на болестите.

Корисниците на услуги дадоа највисоки оценки за работењето на АХВ

25.01.2018
Корисниците на услуги на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) во изминатите две години ја оценија работата на Агенција со оценки меѓу 4 и 5, покажуваат податоците од анализите за мерење на задоволството на корисниците на услуги, кои се спроведуваат во рамки на вреднување на перформансите на Системот за менаџмент со квалитет на АХВ, со цел да се утврди дали институцијата ги исполнила барањата на корисниците.

Врз основа на имплементираниот стандард ISO 9001:2015, ...

Почна вториот циклус обуки за пренесување на стекнатото знаење стекнато на меѓународните обуки

17.01.2018
Од 17 до 20 декември 2018 година, Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија го спроведува вториот циклус обуки за дисеминација на знаењето и вештините стекнати за време на меѓународни обуки. На обуките ќе се обработат теми кои се однесуваат на хигиена на храна при примарно производство, проценка на ризик, хигиена на храна и флексибилност и информации поврзани со храна.

Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија е институција корисник на специјализирани обуки “Подобра обука за побезбедна храна” кои ги организира Европската комисија во областа на безбедност на храната и ветеринарната политика.

 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео
IPA