Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Огласи

Интерни огласи за унапредување

Интерен оглас за пополнување работно место 1/2023 - ЗАВРШЕН

Интерен конкурс бр.1/2023 за пополнување на работно место со дипломатско звање советник кое одговара на раководни административни службеници во Постојаната мисија на Република Северна Македонија при ЕУ во Брисел

Оглас дата
29.06.2023
Оглас состојба
Завршен

Интерен оглас за раководни административни службеници 2/2022

Интерен оглас за раководни административни службеници 2/2022

Донесена е Одлука за продолжување на постапка за оглас за унапредување бр. 2/2022 година по добиена согласност за обезбедени финансиски средства за 2023 година

 

Оглас дата
30.12.2022
Оглас состојба
Завршен

Интерен оглас за унапредување 1/2022

Интерен оглас за пополнување на работно место за унапредување на административен службеник.

Прикачени се одлуките за избор на кандидати за унапредување по пат на интерен оглас бр. 1/2022 за нераководни административни службеници

Оглас дата
30.12.2022
Оглас состојба
Завршен

Интерен оглас за унапредување 01/2021

Интерен оглас за пополнување на работно место за унапредување на административен службеник. 
ОДЛУКА за ставање во мирување!

Оглас дата
28.01.2021
Оглас состојба
Завршен

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

Јавен оглас за вработување на неопределено време 07/2024

Одлуки за избор

 

Јавен оглас за вработување на неопределено време 390/2023

Одлуки за избор

 

Одлуки за неизбор

 

Јавен оглас за вработување на определено време до 31.12.2023 - 1/2023

Одлуки за избор

 

Јавен оглас за вработување на неопределено време 1/2023

Одлуки за избор

 

Одлуки за неизбор

 

 

 

- - - 2022 - - -


Јавен оглас за вработување 1/2022

Одлуки

 

- - - 2021 - - -


Јавен оглас за избор на кандидат за административен службеник

Оглас број: 625/2021
Оглас дата: 
Оглас состојба: Завршен

Одлуки по оглас

 

Оглас за вработување 5/2021

 

Оглас за вработување 4/2021

 

Оглас за вработување 3/2021

 

Оглас за вработување 2/2021

 

Оглас за вработување 1/2021

 

 

- - - 2020 - - - 


Оглас за вработување 293/2020

 

Оглас за вработување - Агенција за администрација 235/2020

 

Оглас за вработување 202/2020

 

Оглас за вработување 102/2020

 

Оглас за вработување 101/2020

Одлуки по оглас за вработување бр 101/2020 (10.11.2020)

 

Оглас за вработување 99/2020

Одлуки по оглас за вработување бр 99/2020 (03.11.2020)

 

 

 

 

 


Јавни огласи за продажба

 


Општи јавни огласи

 

Јавен повик 1/2023

Јавен повик 1/2023 за вршење на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните

Документи

 

 

Јавен повик 1/2022

Јавен повик 1/2022 за вршење на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните

Документи

 

 

 

Јавен повик 02/2021 за назначување на референтна лабораторија за вршење на лабораториски испитувања и дијагностика од областа на здравствена заштита на животните

Оглас број: 02/2021
Оглас дата: 

Оглас рок: 
Оглас состојба: Завршен

Документи

 

 

 

Соопштение за покажување на интерес за именување на членови на Комисијата за заштита и благосостојба на животните

Оглас состојба: ЗАВРШЕН

 

 

Јавен повик Бр.1/2021

 

 

Јавен повик Бр.1/2020

 

 

Јавен повик Бр.1/2019

 

 

Јавен повик;