Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Интерен оглас за пополнување работно место 1/2023 - ЗАВРШЕН

Интерен конкурс бр.1/2023 за пополнување на работно место со дипломатско звање советник кое одговара на раководни административни службеници во Постојаната мисија на Република Северна Македонија при ЕУ во Брисел

Оглас број
1/2023
Оглас дата
Оглас рок
Оглас состојба
Завршен