Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Интерен оглас за унапредување 1/2022

Интерен оглас за пополнување на работно место за унапредување на административен службеник.

Прикачени се одлуките за избор на кандидати за унапредување по пат на интерен оглас бр. 1/2022 за нераководни административни службеници

Оглас број
1/2022
Оглас дата
Оглас рок
Оглас состојба
Завршен