Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Интерен оглас за раководни административни службеници 2/2022

Интерен оглас за раководни административни службеници 2/2022

Донесена е Одлука за продолжување на постапка за оглас за унапредување бр. 2/2022 година по добиена согласност за обезбедени финансиски средства за 2023 година

 

Оглас број
2/2022
Оглас дата
Оглас рок
Оглас состојба
Завршен