Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Јавен повик на ЕФСА за истражување на Individual Scientific Advisors (ISA) scheme

13.09.2023
Јавен повик на ЕФСА  за истражување на Individual Scientific Advisors (ISA) scheme

ЕФСА ве поканува да ја истражите шемата за индивидуални научни советници (ISA), нов начин за директна поддршка на ЕФСА во нејзиниот мандат за заштита на здравјето на граѓаните на ЕУ.

ЕФСА формира база на експерти за да им помогне на своите сектори во извршувањето на подготвителната работа за поддршка, во делот на ЕФСА научните и комуникација на ризик активности.

Шемата за индивидуални научни советници (ISA) е директен и ефикасен начин за давање стручни мислења и совети до ЕФСА за одредени теми и задачи.

Повикот за изразување интерес е отворен во делот Experts Careers section. Списокот е валиден најмногу 5 години, а избраните експерти ќе добијат фиксен дневен надомест. Во повеќето случаи, задачата се изведува од далечина, а резултатите се доставуваат електронски.

Повеќе информации за јавниот повик се достапни на следните линкови:

https://www.efsa.europa.eu/en/infographics/efsa-isa-scheme-why-what-how

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-various-scientific-and-communication-profiles-325

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/scientifictechnicalsupport

 

Категорија