Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
ADC-FSS

Препораки до потрошувачите за превенција на инфекции од небезбедна храна за доенчиња

13.03.2018
За да се превенираат инфекциите со користење на млечната храна за доенчиња производ на француската компанија Лакталис, која како небезбедна, поради утврдено присуство на бактеријата Salmonella Agona во неколку наврати беше повлечена од македонскиот пазар, Агенцијата за храна и ветеринарство ги дава следниве препораки до потрошувачите:

Се контролираат општините дали и колку имаат воспоставено систем за контрола на популацијата бездомни кучиња

11.03.2018
Агенцијата за храна и ветеринарство активно работи на создавање услови за решавање на проблемот со бездомните кучиња. Испратен е допис до сите општини кои имаат законска обврска за воспоставување на соодветен систем за контрола на популацијата бездомни кучиња. Од страна на официјалните ветеринари се вршат контроли дали локалните самоуправи имаат донесено план и програми за контрола на популацијата бездомни кучиња и во која фаза на реализација се во делот на изградба на прифатилишта за бездомни животни, како најсоодветен систем за контрола на популација на кучиња кој општините имаат законска обврска да го воспостават.

Повлечени дополнителни количини млечна храна за доенчиња увезени од Франција

09.03.2018
Преку апликацијата RASFF Window системот на ЕУ во неколку наврати добиена е информација за небезбедна храна, како надополнувања на нотификацијата со Референтен број 2017.2095. Предмет на оваа нотификација е небезбедна инфант формула (млечна храна за доенчиња), увезена од Франција.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео
IPA