Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на небезбеден производ: Sens Hepatar Fibers X 15 sach

11.11.2022
Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека го отповикува следниот небезбеден производ: 

1. Sens Hepatar Fibers x15 sach
-Сериски број/лот-2100591, 
-Рок на употреба 31.05.2023 година
Производител – SENSILAB, SLOVENIA
Увозник во РСМ: ДТУ Хербал Плус ДООЕЛ Скопје 
Дистрибутер во РСМ: ДТУ Хербал Плус ДООЕЛ Скопје

Причина за отповикување: небезбеден производ поради адитиви и потенцијален ризик по здравјето на луѓето. 

Крајните потрошувачи кои го имаат купено горенаведениот производ со посочениот сериски број/лот, истиот да нe го консумираат и да го вратат на местото од каде го купиле.
 

Ознаки
Категорија