Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
ADC-FSS

Презентирани првичните оценки од контролите на Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор на Руската Федерација

16.07.2015
Еден од приоритетите на државата е максимално искористување на капацитетите и воспоставување на фарми со доволен број добиток со цел да се обезбедат потребите на месната и млечната индустрија кои ќе ги исполнат условите за извоз на рускиот пазар. Обезбедувањето домашна суровина за месната индустрија, ќе се развива етапно, со цел да се задоволат потребите на домашниот пазар и да се произведат доволни количини и за извоз – потенцира тој.

Промовиран нов твининг проект за институционално зајакнување на капацитетите за безбедност на храна, ветеринарината и фитосанитарната политика

02.07.2015
Ова се дел од целите кои треба да се постигнат со Твининг проектот „Институционално зајакнување на капацитетите на надлежните служби за спроведување на законодавството на ЕУ од областа на безбедноста на храна, ветеринарната и фитосанитарната политика“.

АХВ за сточарите испечати информативни летоци за превенција на болеста Син јазик

29.05.2015
Одгледувачите на животни за совет треба да се обратат кај ветеринар од надлежното ветеринарно друштво, а се препорачува и редовно следење на известувањата од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Заштитете ги и животните од поплави

02.04.2015

Имајќи ја во предвид состојбата со поплавите на територија на Република Северна Македонија, Агенцијата за храна и ветеринарство подготви препораки до сопствениците и одгледувачите на животни во поглед на заштитата и благосостојбата на животните.

-Без разлика дали се работи за домашен миленик или за домашни животни, сопствениците и одгледувачите имаат должност да бидат подготвени во случај на елементарна непогода и да водат сметка за заштитата и благосостојбата на животните.

Препораки до населението во поплавените региони

02.03.2015
Доколку водоснабдувањето се врши од индивидуални водоводни објекти, каде е видливо заматување на водата, истата да не се користи за пиење и за готвење, се до санирање на состојбата и до добивање на лабораториска потврда дека водата е безбедна.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео
IPA