Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
ADC-FSS

АХВ подготви флаер за запознавање со симптомите и превенцијата на заболувањето Болест на чвореста кожа

21.04.2016

Со цел информирање на јавноста и запознавање на сточарите за тоа какво заболувње претставува Болеста на чвореста кожа, што ја предизвикува оваа болест, кои животни се приемчиви, каде е распространета, како се пренесува, кои се нејзините клинички и знаци, дали и колку е опасна за здравјето на луѓето и за други прашања кои се однесуваат на ова заболување, Агенцијата за храна и ветреринарство подготви информативно - едукативен флаер со цел полесно препознавање на симптомите на Болеста на чвореста кожа и навремено преземање на потребните меерки за превенција и заштита.

ЕУ даде дозвола за извоз на конзумни јајца од Македонија

04.02.2016
Европската унија ја стави Република Северна Македонија на листата на трети земји одобрени за извоз на конзумни јајца на пазарите во Унија. Од страна на Европската комисија одлуката е донесена во почетокот на годинава, кога е одобрен и планот на Република Северна Македонија за контрола на Салмонела кај кокошките несилки.

Успешно заокружен проект '' Градење на капацитетите на надлежните институции за безбедност на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика ''

11.12.2015
Современо водење и управување на службите за безбедност на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика, како и изготвување на голем број имплементивни документи, прирачници и контролни листови за подобрување и унифицирање на работата на инспекциските служби се дел од спроведените активности од проектот „Јакнење на институционалните капацитети за безбедност на храната и фитосанитарната политика“.

Сопствениците на зајаци, глувци и глодари да пријават сомнеж за туларемија кај надлежниот ветеринар

02.12.2015
Првите симптоми кај луѓето кои вообичаено настапуваат за 3 – 5 дена се ненадејна треска и грозница, отечени и болни жлезди, главоболка, повраќање и дијареа, болки во мускулите и зглобовите, сува кашлица, малаксаност. Може да се јават и рани по кожата и устата, воспалено грло, отеченост и болка на очите или на жлездите на вратот како и под пазувните жлезди.

АХВ подготви едукативни постери за да спречи диво и незаконско тргување и колење на добиток

17.09.2015
Агенцијата за храна и ветеринарство подготви и испечати информативни двојазични постери (македонско-албански и македонско- турски јазик), наменети за одгледувачите на добиток и за граѓаните, кои во пресрет на муслиманскиот празник Курбан Бајрам планираат да продаваат или да купат добиток.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео
IPA