Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Се подготвува првата Стратегија за благосостојба на животните

13.09.2017
Агенција за храна и ветеринарство


Алеш Брецељ е доктор по ветеринарна медицина со долгогодишно искуство во областа на заштитата и благосостојбата на животните. Како раководител на Секторот за заштита и благосостојба на животните во Управата за ветеринарство на Република Словенија активно учествувал во предпристапните преговори за влез на Република Словенија во Европската Унија, каде ги стекнал потребните искуства во областа на Евопското законодавство, особено законодавството за здравствената заштита и заштита и благосостојба на животните. По влезот на Словенија во Европската Унија Брецељ во период од 6 години работи за Европската Комисија како аудитор за заштита и благосостојба на животните. Аудитите во однос на проверка на функционирањето на системот за благосостојба на животните ги има спроведувано во земјите членки на ЕУ, како и во земјите кандидати,вклучително и во Република Северна Македонија.

Категорија