Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Идентификација и регистрација на животни

Одделението за идентификација и регистрација на животните се наоѓа во рамките на Секторот за здравствена заштита и благосотојба на животните. Одделението има развиено активни модули за идентификација и регистрација на животни, како дел од информационениот систем на агенцијата за храна и ветеринарство (ИСАХВ). Работата на одделението за идентификација и регистрација на животните е следење и надградба на функционалностите на модулите за идентификација и регистрација на животните, поддршка и логистика на учесниците во системот на идентификација и регистрација на животните како и континуирано одржување на информационениот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство.