Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

ЕУ даде дозвола за извоз на конзумни јајца од Македонија

04.02.2016
ЕУ даде дозвола за извоз на конзумни јајца од Македонија

 

Европската унија ја стави Република Северна Македонија на листата на трети земји одобрени за извоз на конзумни јајца на пазарите во Унија. Од страна на Европската комисија одлуката е донесена во почетокот на годинава, кога е одобрен и планот на Република Северна Македонија за контрола на Салмонела кај кокошките несилки.

 

Со одобрување на овој план, Република Северна Македонија обезбедува гаранции за здравствениот статус на живината и за безбедноста на конзумните јајца.

Со цел обезбедување на статус на Република Северна Македонија - земја одобрена за извоз и на живинско месо и производи од живина во Европската унија, минатата недела од страна на Канцеларијата за храна и ветеринарство при Европската комисија, извршена е инспекциска мисија на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во рамки на мисијата направена е евалуација на контролниот систем за здравствена заштита на живината во Република Северна Македонија и проверка на усогласеноста на условите на живинарските фарми со законодавството на Унијата.

Категорија