Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на небезбеден производ, SUNDAY CONES - VANILA & COKOLADA

26.04.2024
SUNDAY CONES - VANILA & COKOLADA

СЕ ОТПОВИКУВА  следниот производ :
Назив на производот:   Сладолед во корнет "SUNDAY  CONES" - VANILA & COKOLADA 6X720 ml.  
Сериски број/лот - TAA4D7
Датум на производство и рок на употреба:  09.02.2025
Причина за отповикување: - Прикриен вистинскиот рок на употреба со прилепен нов рок на употреба до 09.02.2025 година   

 

 

Производител: DELTA ST HRVATSKA
Увозник во РСМ: ТД ГАЈРЕТ СТРУГА  
Дистрибутер во РСМ: ТД ГАЈРЕТ СТРУГА   преку КИПЕР МАРКЕТИ 

прилог: Фотографија од оригиналното пакување на производот:

Крајните потрошувачи кои гo  имаат купено горенаведените производи со сериски брј/лот како погоре наведеното , да не ги конзумираат и истите да ги вратат на местото од каде ги купиле или нешетено да ги уништат.

 

Ознаки
Категорија