Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
ADC-FSS

ТАIEX работилница за регистрација и одобрување на објекти и оператори со храна за животни

26.02.2018
Презентација на законските барања и услови за регистрација и одобрување на објекти и оператори со храна за животни, со јасна дистинкција кој е предмет на процесот на регистрација, а кој на процес на одобрување, е темата на работилницата“Регистрација и одобрување на операторите со храна за животни”, која денес и утре во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и инструментот за претпристапна помош на Европската Комисија – TAIEX, се одржува во Скопје. На работилницата учествуваат претставници од Агенција од Секторот за ветеринарно јавно здравје, Секторот за инспекциски надзор и официјални ветеринари.

ЕФСА подготви извештај за болеста Чвореста кожа

23.02.2018
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) преку својата мрежа на фокални точки проследи информација за објавен научен извештај: “Болест на чвореста кожа – II. Собирање податоци и анализа” изготвен од страна на експерти од ЕФСА.

Повеќе да се инвестира во истражувања на безбедноста на храната

23.02.2018
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) преку својата мрежа на фокални точки проследи информација за објавенa заедничка изјава на ЕФСА и Советодавниот форум на ЕФСА по повод одржувањето на првото Собрание за истражување на проценка на ризик.

AХВ спроведува засилени инспекциски контроли во месарниците

23.02.2018
Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува засилени инспекциски контроли во месарниците во земјава. Од декември досега, официјалните инспектори ги исконтролираа условите за производство, чување и трговија со месо и производи и подготовки од месо во 398 месарници.
Со контролите констатирани се недоследности кои се однесуваат на нехигиена во објектите, неспроведени мерки за дезинфекција и дезинсекција, неправилно декларирање на месото, непоседување на комерцијален документ за пратка месо.

Кралското здружение за заштита на животните од суровост од Велика Британија одржа обука за спроведување на тестот за социјализација на кучиња

21.02.2018
Директорот на Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов, денес оствари работен состанок со Александра Хамонд Симан, експерт за благосостојба на животните од регионалната канцеларија на Кралското здружение за заштита на животните од суровост од Велика Британија во Хрватска. На состанокот беа објаснети основите на обуката за социјализација на кучињата за која се одржува неделава, а прецизирани беа и деталите за продолжување на соработката на Агенцијата со ова здружение.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео
IPA