Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
ADC-FSS

Повеќе да се инвестира во истражувања на безбедноста на храната

23.02.2018
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) преку својата мрежа на фокални точки проследи информација за објавенa заедничка изјава на ЕФСА и Советодавниот форум на ЕФСА по повод одржувањето на првото Собрание за истражување на проценка на ризик.

AХВ спроведува засилени инспекциски контроли во месарниците

23.02.2018
Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува засилени инспекциски контроли во месарниците во земјава. Од декември досега, официјалните инспектори ги исконтролираа условите за производство, чување и трговија со месо и производи и подготовки од месо во 398 месарници.
Со контролите констатирани се недоследности кои се однесуваат на нехигиена во објектите, неспроведени мерки за дезинфекција и дезинсекција, неправилно декларирање на месото, непоседување на комерцијален документ за пратка месо.

Кралското здружение за заштита на животните од суровост од Велика Британија одржа обука за спроведување на тестот за социјализација на кучиња

21.02.2018
Директорот на Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов, денес оствари работен состанок со Александра Хамонд Симан, експерт за благосостојба на животните од регионалната канцеларија на Кралското здружение за заштита на животните од суровост од Велика Британија во Хрватска. На состанокот беа објаснети основите на обуката за социјализација на кучињата за која се одржува неделава, а прецизирани беа и деталите за продолжување на соработката на Агенцијата со ова здружение.

Безбедноста на храната почнува на фармите, идентификацијата и регистрацијата на животните клучна алатка

20.02.2018
Во полн ек се активностите кои ги спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство за добивање на дозвола за извоз на свежо свинско месо на европскиот пазар. Оваа и идната година акцент ќе се стави на зајакнување на биосигурносните мерки на фармите, а од 2020 година, како што информираше денес директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов на дводневната работилница за унапредување на системот за идентификација и регистрација на свињите која се одржува поддршка од инструментот за претпристапна помош на Европската Комисија – TAIEX.

TAIEX работилница за унапредување на системот за идентификација и регистрација на свињи

19.02.2018
“Подигнување на јавната свест на одгледувачите на свињи за важноста од комплетна функционалност на системот за идентификација и регистрација на свињи преку почитување на законските и подзаконските акти кои ја уредуваат оваа материја се основа за негово и унапредување на оваа сточарска гранка, како база за креирање на идни политики кои Република Северна Македонија ќе ја позиционираат од земја увозник, на земја извозник на свежо месо на европскиот и светскиот пазар. Исклучително важно е во овој систем да бидат интегрирани сите одгледувачи на овој тип животни, односно дури и оние кои одгледуваат само едно животно, за да може да се воспостави поголема контрола на болестите.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео
IPA