Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
ADC-FSS

Мигрантите добиваат безбедна хуманитарна помош во храна

05.09.2015
Агенцијата за храна и ветеринарство е во постојана, секојдневна комуникација и координација со Центарот за управување со кризи и ресорните министерства за здравство, за внатрешни и надворешни работи, со Царинската управа на Македонија и другите надлежни институции, како и со невладините организации вклучени во давање помош и делење на хуманитарна помош во храна за мигрантите.

Презентирани првичните оценки од контролите на Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор на Руската Федерација

16.07.2015
Еден од приоритетите на државата е максимално искористување на капацитетите и воспоставување на фарми со доволен број добиток со цел да се обезбедат потребите на месната и млечната индустрија кои ќе ги исполнат условите за извоз на рускиот пазар. Обезбедувањето домашна суровина за месната индустрија, ќе се развива етапно, со цел да се задоволат потребите на домашниот пазар и да се произведат доволни количини и за извоз – потенцира тој.

Промовиран нов твининг проект за институционално зајакнување на капацитетите за безбедност на храна, ветеринарината и фитосанитарната политика

02.07.2015
Ова се дел од целите кои треба да се постигнат со Твининг проектот „Институционално зајакнување на капацитетите на надлежните служби за спроведување на законодавството на ЕУ од областа на безбедноста на храна, ветеринарната и фитосанитарната политика“.

АХВ за сточарите испечати информативни летоци за превенција на болеста Син јазик

29.05.2015
Одгледувачите на животни за совет треба да се обратат кај ветеринар од надлежното ветеринарно друштво, а се препорачува и редовно следење на известувањата од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Заштитете ги и животните од поплави

02.04.2015

Имајќи ја во предвид состојбата со поплавите на територија на Република Северна Македонија, Агенцијата за храна и ветеринарство подготви препораки до сопствениците и одгледувачите на животни во поглед на заштитата и благосостојбата на животните.

-Без разлика дали се работи за домашен миленик или за домашни животни, сопствениците и одгледувачите имаат должност да бидат подготвени во случај на елементарна непогода и да водат сметка за заштитата и благосостојбата на животните.

 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео
IPA