Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Во ек акција за отстранување и закопување на угинатиот добиток во поплавените региони

09.08.2016
Агенција за храна и ветеринарство

АХВСтручни тимови од Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство и ветеринарните друштва, со цел превенција и спречување на појава на заразни болести во поплавените подрачја во скопскиот и тетовскиот регион, по поплавите, активно работат на отстранување и закопување на угинатите животни.
Во текот на изминатите два дена, во најголем, дел завршено е евидентирање, проценка и утврдување на сопственоста на угинатиот ситен добиток ( кокошки, овци и кози), како и нивно закопување на соодветни локации определени од страна на локалната самоуправа.
Од вчера попладне се врши и извлекување, евидентирање, проценка и отстранување и закопување и на угинатиот крупен добиток во поплавените региони.
Со цел елиминирање на ризикот од појава на болести кај добитокот во поплавените региони, официјалните ветеринари во соработка со ветеринарните друштва и месното население врши дислокација на живиот добиток и обeзбедување на доволни количини безбедна храна и вода за нив. Се проверува и здравствената состојба на секое животно, која дополнително ќе биде проверена и по повлекувањето на водата, темелното чистење и извршената дератизација и дезинфекција на одгледувалиштата, каде повторно ќе ве врати добитокот.

Категорија