Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за државна инспекција на граничен премин за храна од неживотинско потекло

Одделениeто за државна инспекција на граничен премин за храна од неживотинско потекло ги врши следните работи:

  • контрола на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната при увоз;
  • контрола на документацијата на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната при увоз;
  • води евиденција на податоците во однос на безбедноста на храната од увоз;
  • издава решенија за увоз на храна и на производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната при увоз.