Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Сертификати - ЗОВИ

02.06.2022
Објавено на
06.06.2022
Одговорено
Позитивно
Тема
Заштита и благосостојба на животни