Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Препис од списи

06.03.2020
Објавено на
24.03.2020
Одговорено
Позитивно
Тема
Заштита и благосостојба на животни