Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Хумани Градови

14.08.2023
Објавено на
18.08.2023
Одговорено
Позитивно
Тема
Документација