Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на небезбеден производ Dragon Superfoods/IN SHAPE MIX

06.03.2024
Отповикување на небезбеден производ Dragon Superfoods/IN SHAPE MIX

Операторот со храна КС ГРОУП ДОО, врши отповикување на следниот производ:

Назив на производот: Dragon Superfoods/IN SHAPE MIX
Сериски број/лот: 23275
Датум на производство и рок на употреба: 02.04.25
Причина за отповикување: Небезбеден производ поради присуство на Bacillus cereus и мувла.

Производител: Smart Organic AD
Увозник во РСМ: КС ГРОУП ДОО
Дистрибутер во РСМ: КС ГРОУП ДОО

Отповикување на небезбеден производ Dragon Superfoods/IN SHAPE MIX
Ознаки
Категорија