Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на небезбеден производ СУРОВИ ГОРЧЛИВИ СЕМКИ ОД КАЈСИЈА

15.02.2024
Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека се отповикува следниот небезбеден производ – СУРОВИ ГОРЧЛИВИ СЕМКИ ОД КАЈСИЈА поради присуство на цијановодородна киселина. 

 

 

 

 

 

Сериски број/лот: LL0131G1001  и  LL0131G1002
Датум на производство: 09.2022 година
Рок на употреба: 31.05.2024 година

Производител: МЕНЕХОПУЛОС Д.БРОС. ЦО Солун, Грција
Увозник во РСМ: ДПТУ ЗОТО ТРЕЈД ДООЕЛ  с. Штука Босилово
Дистрибутер во РСМ: ДПТУ ЗОТО ТРЕЈД ДООЕЛ  с. Штука Босилово
Оператор со хрaна: ДПТУ ЗОТО ТРЕЈД ДООЕЛ  с. Штука Босилово

Крајните потрошувачи кои гo имаат купено горенаведениoт производ со посочениот сериски број/лот и рок на употреба, истиот да нe гo консумираат и да гo вратат на местото од каде гo купиле.
 

Ознаки
Категорија