Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на небезбеден прибор за јадење изработен од бамбусови влакна

04.01.2023
Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека  врз основа на добиена нотификација преку  RASSF  системот (со број 2023.00120), по извршена инспекциска контрола ги отповикува и повлекува од пазарот следните небезбедни производи: 

 

 

 

 

  • бамбус чинии
  • бамбус чашки
  • длабоки чинии
  • чинии со прегради
  • сетови 

Увозник во РСМ: БЕБЕ ХОУМ ВИБ ДООЕЛ 
Ул. Рампо Левката бр.6  Скопје

Производител –ДОРЕЛ Франција

Причина за отповикување: небезбедни производи изработени од бамбусови влакна, потенцијален ризик по здравјето на луѓето. 

Крајните потрошувачи кои ги имаат купено горенаведените производи истите да не ги користат или да ги вратат на местото од каде се купени.
 

 

1

 

2

 

3


 

4
Ознаки
Категорија