Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Известување за отповикување на небезбеден производ сладолед

06.08.2021
Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) ги информира потрошувачите дека операторот со храна (увозник и дистрибутер) АЛМА М, врз основа на издадено решение од АХВ, од пазарот врши итно повлекување и отповикување на небезбедни производи – сладолед, поради утврдено зголемено присуство на етилен оксид.

 

 

 

Од пазарот се повлекуваат и отповикуваат: 

1. Сладолед  KIT KAT стапче 20х90 мл 

Сериски број/лот- PL1048

Рок на употреба: до 28.02.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид  кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Франција

 

2.Сладолед  Милка Ванила и Чоколадо Стапче 20х100 мл

Сериски број/лот:MI1118,MI1119

Рок на употреба: до 30.04.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид  кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Полска

 

3. Сладолед  Милка Чоколадно Стапче со лешник  20х100 мл

Сериски број/лот:MI1117

Рок на употреба: до 30.04.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид  кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Полска

Увозник во РСМ:АЛМА М

 

Горенаведените производи, во количина од 3 080 литри и 30 064 парчиња, при контролата од инспекциските служби на АХВ, затекнати се во магацинот на увозникот. Небезбедниот сладолед е ставен под службен надзор, односно, забрането е негово ставање во промет.

 

Крајните потрошувачи кои ги имаат купено горенаведените производи со сериски број/лот, апелираме да не ги конзумираат и истите да ги вратат на местото од каде ги купиле, или нешетено да ги уништат.

 

 

Ознаки
Категорија