Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Известување за отповикување на небезбеден производ... [повеќе]

02.06.2021
Агенција за храна и ветеринарство

Наив на производот: Додаток на исхрана - „QYRA Collagen drink 25 ml“

Сериски број: 09/1125

Рок на употреба: до 31.07.2021

Причина за отповикување: небезбеден производ поради наод на туѓо тело (стаклени фрагменти)

Производител: Sanomed Gesundheits und Sportnahrungsmittellung GmbH

Увозник и дистрибутер во РСМакедонија: Хелиос Медикал ДООЕЛ Скопје.

Се известуваат потрошувачите дека доколку го купиле овој производ истиот да не го консумираат и да го уништат нештетно или да го вратат на местото на купување.

Ознаки
Категорија