Директорот на АХВ Зоран Атанасов избран за член на Извршниот комитет на ЕУ ФМД

19.04.2019
На 43 собрание на Генералното собрание на Eвропската комисија за контрола на болеста Лигавка и шап (EuFMD) при Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите Нации – ФАО, кое на 17 и 18 април се одржа во Рим, Италија, директорот на Агенција за храна и ветеринарство, Зоран Атанасов беше избран за еден од шесте члена на Извршниот комитет на Комисијата.

Експланаторен скрининг за поглавјето 12 - безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика

12.02.2019
Експланаторниот /објаснувачки/ скрининг претставува процес во кој Европската комисија дава детален преглед на Европското законодавство во сите 33 поглавја во кои е групирано целокупното Acquis Communautaire (целокупното европско законодавство, што ги вклучува основачките акти на ЕУ, како и сите регулативи, директиви, одлуки, правна практика, но и меѓународните акти кон кои пристапила ЕУ во рамките на Обединетите Нации и Советот на Европа.

АХВ е законски обврзана и ја информира јавноста за небезбедна храна на пазарот

11.02.2019
Не е пракса на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) да објавува што и каде е дистрибуирано се додека тоа не претставува опасност по здравјето на граѓаните, рече  директорот Зоран Атанасов, одговорајќи на новинарски прашања во врска со последниот Извештај на Институтот за јавно здравје и утврдените количества тешки метали во некои прехранбени производи.

АХВ ја контролира безбедноста на храната и проверува дали таа содржи и тешки метали

06.02.2019
Агенцијата за храна и ветeринарство врши редовни инспекциски контроли на домашниот пазар, во сите фази на производството, преработката, дистрибуцијата и продажбата на храна со цел детекција и утврдување на присуство и на тешки метали. Покрај редовните се вршат и вонредни контроли, често постапувајќи и по претставки на граѓаните. Редовно се контролира и храната која се увезува во земјава.

МЗШВ потпиша меморандум за соработка со Слоуфуд Македонија

06.02.2019
Mинистерството за земјоделство шумарство и водостопанство потпиша Меморандум за соработка со Националната организација Слоуфуд Македонија. Целта на соработката е зачувување на агробиодиверзитетот, унапредување на производствата на храна од мал обем и зачувување на автентични и органски производи, сето тоа во функција на руралниот развој и развојот на гастрономијата и туризмот.