Јавни набавки

Годишни планови за јавни набавки и нивни измени

2020 година

 • Годишен план за јавни набавки 2020 [врска]
 • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2020 [врска]
 • Втора измена на Годишен план за јавни набавки 2020 [врска]


  

2019 година

 • Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]
 • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]
 • Прилагоден годишен план за јавни набавки за 2019 [врска]
 • Втора измена на Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]
 • Трета измена на Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]


  

2018 година

 • Годишен план за јавни набавки 2018 [врска]
 • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2018 [врска]
 • Втора измена на Годишен план за јавни набавки 2018 [врска]


  

2017 година

 • Годишен план за јавни набавки 2017 [врска]
 • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2017 [врска]