Јавни набавки

Годишни планови за јавни набавки и нивни измени

2019 година

  • Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]
  • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]
  • Прилагоден годишен план за јавни набавки за 2019 [врска]
  • Втора измена на Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]
  • Трета измена на Годишен план за јавни набавки 2019 [врска]


  

2018 година

  • Годишен план за јавни набавки 2018 [врска]
  • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2018 [врска]
  • Втора измена на Годишен план за јавни набавки 2018 [врска]


  

2017 година

  • Годишен план за јавни набавки 2017 [врска]
  • Прва измена на Годишен план за јавни набавки 2017 [врска]